The Arbitrarily Sweating Self-Will - Love Plus One

Flyt i tillvaron - välj dina tankar och ditt umgänge

När du har definierat dina negativa tankar och självbilder, samt de sociala kontakter som suger musten ur dig, eller rentav bara upptar din värdefulla tid, ska du skriva ner dem. Ta itu med utrensningen. Börja i ditt huvud. Varje gång du är tillbaka i ditt negativa tänkande bryter du det genom att tänka på något positivt som du bestämt i förväg. Välj något du tycker om. Ersätt självbilden med positiva tankar om dig själv. Ta fram dina styrkor och goda sidor. Avveckla dina negativa sociala kontakter. Du har viktigare saker för dig än att ägna tid åt dem!